Tänk dig att den mark vi odlar också är vacker och tillgänglig ...
... att där finns "hälsostigar".

Om det funnes fler träd och buskar i odlingslandskapet så skulle de som bor här lättare kunna få sin dagliga promenad på en vacker stig i närmiljön.

Hälsostigar kantade med träd och buskar skulle kunna fungera som spridningskorridorer i den gröna infrastrukturen.

De skulle även bidra till att nå ett antal av FN:s globala mål.

Till exempel 3) God hälsa och välbefinnande och 15) Ekosystem och biologisk mångfald

De globala målen


Hör gärna av dig om du är intresserad av hälsostigar.
Du kanske bor i Skåne och samodlar träd med andra grödor på din mark.

fler träd