Några länkar

Agroforestry Sverige är en förening som arbetar för att utveckla och sprida skogsjordbruk.

Paradigmshiftfilm ­ — ­ se intervjuer med personer vars arbete kan lära oss leva på ett hållbart sätt.

Föreningen Permakultur Sverige vill anpassa och utveckla permakultur till svenska förhållanden.
Se även Permakultur i Skåne

Centrum för tillämpad AI på RISE ­ — ­ Research Institutes of Sweden
Se till exempel ”AI i jordbruket kan rädda mattillgången”
och ” Testbädd Digitaliserat jordbruk”

Mälardalens universitet ­ — ­ Se "Utvärdering av det första agrovoltaiska systemet i Sverige"
Se även ”Förbättring av agrivoltaiska systemprestanda med spektralt selektiva solceller”

Greensway utvecklar naturvårdslösningar och tillhandahåller ekologisk planering vid naturresursexploatering.

Markkartering.se, som gemensamt ägs av Hushållningssällskapen, hjälper lantbrukaren att göra rätt insatser.
Utveckling och drift sköts av Niftitech AB.AirForestry gör det möjligt att gallra skog från luften utan att skada mark eller omkringliggande träd.

Deep Forestry använder drönare för att skanna skogens träd och tar sedan fram ett planeringsunderlag.

Glana Sensors AB utnyttjar hyperspektral avbildningsteknik för att kategorisera olika typer av grödor och ogräs.
Med hjälp av deras kamera upptäcks även växtstress, sjukdomar och skadedjur i jordbruket.
Genom att montera kameran på en drönare kan en 3D-rekonstruktion av ett fält skapas för att bestämma kvalitet och tillväxthastighet.

Katam hjälper skogsföretag att optimera verksamheten genom digitalisering, pålitlig data och säker planering.

Plockhugget vill att skogar sköts med hyggesfria metoder.
Vid Kolböra Mosse utanför Staffanstorp finns beträdor, gräsremsor längs åkerkanter där det är möjligt att promenera eller rida.

Få upp ögonen för vacker närmiljö med Therese Freid; ­ ­ "hemomkringvandring – smaka på ordet – hemomkring … vandring …”

Hälsans stig är lättillgängliga och välskyltade promenadstråk, cirka 3 - 6 kilometer långa.
Syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdom.
I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som äger konceptet och kommunerna som sköter det praktiska.

Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om strövområden med markerade vandrings-, cykel- och ridleder.
Allemansrätten är en begränsande rätt att använda annans mark, åtminstone till fots, och under en kortare tid uppehålla sig där.

Naturvårdsverket samordnar arbetet med friluftlivspolitiken.
Regionalt sköts arbetet av Länsstyrelsen Skåne
Folkhälsomyndigheten handhar mål nio.

Läs mer om GIS på Lantmäteriets sajt.

FN:s Agenda 2030
De globala målen

Sveriges miljömål


fler träd